SMÅVILTSJAKTEN

Småviltsjakten 2022-2023

Vi kommer sälja jaktkorten för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen med start 15/8 för årskorten samt 22/8 för dygnskorten. Försäljningen kommer att ske på vårat kontor på Skabram industriområde. Kort eller SWISH-betalning. Inga Kontanter

De nya reglerna för utländska jägare som önskar delta i småviltsjakten ovan odlingsgränsen finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida. Där finns även ansökningshandlingar tillgängliga. Tänk på att ansökan bör vara Länsstyrelsen tillhanda före 31 Maj så att den hinner bli behandlad innan jaktsäsongen börjar. Läs mer på Länsstyrelsens Hemsida 
 (Försäljning av Jaktkort Jaktsäsongen 2022-2023 startar 15/8 för Årsjakttillstånd och 22/8 för Dygnsjaktillstånd. Jaktsäsongen börjar 25/8)
 

Tänk på att ni måste ha löst det statliga jaktkortet innan ni kan lösa jaktkort för småvilt. Se info hos naturvårdverket:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/

I övrigt hänvisas till Länsstyrelsens försäljning på internet på följande adress:

https://www.natureit.se/sv/buy/hunting

På Länsstyrelsens webb gäller kortbetalning.

För övrig information om jakten hänvisas till Länsstyrelsen i Norrbottens sida:

http://www.lansstyrelsen.se/https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske/jakt–och-viltvard/jakt-i-fjallen.html#0NORRBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/JAKT-OCH-VILT/SMAVILTJAKT/Pages/default.aspx

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk