SMÅVILTSJAKTEN

Småviltsjakten 2023-2024

Vi kommer sälja jaktkorten för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen med start 15/8 för årskorten samt 21/8 för dygnskorten.( Jaktsäsongen börjar 25/8) Försäljningen kommer att ske på vårat kontor på Skabram industriområde. Kort eller SWISH-betalning. Inga Kontanter .

Tänk på att ni måste ha löst det statliga jaktkortet innan ni kan lösa jaktkort för småvilt. Se info hos naturvårdverket:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/

De nya reglerna för utländska jägare som önskar delta i småviltsjakten ovan odlingsgränsen finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida. Där finns även ansökningshandlingar tillgängliga. Tänk på att ansökan bör vara Länsstyrelsen tillhanda före 31 Maj så att den hinner bli behandlad innan jaktsäsongen börjar. Läs mer på Länsstyrelsens Hemsida 

I övrigt hänvisas till Länsstyrelsens försäljning på internet på följande adress:

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk