FISKE INFO

Välkommen till fisket i Jokkmokk!

Här presenterar vi våra fiskevatten. Här hittar du även information om våra fiskekortsåterförsäljare. Du kan även klicka dig vidare för att köpa våra fiskekort direkt på nätet www.ifiske.se. Då får du fiskekortet direkt i mobilen eller på mejlen. Där finns även detaljerade fiskekartor i google maps format. Ladda ner våran FISKEKORTSBILAGA Här! version 2019:1. Under kartor och dokument finns GPX-filer som du kan ladda ner till din gps, app osv. tex TOPO-GPS.

Obs! För fiskekort om ni ska bo på Laxholmen , läs mer här! (Jokkmokks Jakt & Fiskes kort gäller ej där utan man måste köpa Länsstyrelsens egna kort)

(För generella och specifika fiskeregler se sidan med FISKEREGLER)

PÄRLÄLVEN

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre.
Allmän information: Pärlälven är en av den sista outbyggda älvarna i Jokkmokks kommun. Älven har skogsälvens karaktär och domineras av harr, men även öring finns i älvens friska vatten. Älvens sammanlagda fiskesträcka inklusive sjöar och sel är cirka 5 mil. En sträcka av älven är avsatt enbart för flugfiske. Längs hela älven finns ett antal vindskydd och eldstäder som kan nyttjas av fiskare och skogsvandrare som behöver skydd och värme för vädrets makter eller en stunds vila. För att anpassa sportfisket efter älvens naturliga förutsättningar krävs reglering av fisket. Därför är älven indelad i olika Zoner med olika bestämmelser

Regler: Pärlälven är uppdelad i olika zoner som har olika bestämelser. Se zoner på karta över älven samt under fiskeregler. Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken Laxartade fiskar (OBS! dock får max 1 st Öring ingå i den totala fångstkvoten på 3 fiskar) , minimimått 30cm, Maxmått 40cm per person och fiskedygn. På flugfiskesträckan är enbart fiske med flugspö tillåtet. Båtfiskeförbud. Flytring tillåtet. Fångstrapportering lämnas senast 14 dagar efter avslutat fiske.  Lämna din fångstrapport här. (Tack för att ni hjälper oss att utveckla fisket i Pärlälven!)

APPOKÄLVEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre. Mindre skogsälv som år 1996 restaurerades från flottledsrensning. Sträckan som Jokkmokks Jakt & Fiske innehar sträcker sig från Vaimatsjön till långselsforsens slut. (se karta). Regler: Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken laxartade fiskar (OBS! dock får max 1 st Öring ingå i den totala fångstkvoten på 3 fiskar) , minimått 30cm, Maxmått 40cm per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring tillåtet.

PURKIFORSEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake En av de sista levande  forsarna i lilla lule älv. Purkiforsen ligger ca 1,5 mil från Jokkmokks tätort efter väg 747 mot karats. Det finns eldplatser, husvagnsparkeringar och torrtoalett i närheten. Det finns även en vägbro över forsen in mot Purkijaure by. Regler: Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken laxartade fiskar, minimimått 30cm, Maxmått 40cm per person och fiskedygn.  Båtfiskeförbud. Flytring tillåtet.

UPPSTRÖMS MESSAURE-DAMMEN.
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: Alldeles ovanför dammen togs en öring på 11 kg hösten 2000. Regler: Trollingfiske är tillåte med obegränsat antal spön. Tidigare fanns ett särskillt trollingfiskekort men nu får man även trollingfiska uppströms  Messauredammen med våra vanliga dygns och årsfiskekort. Båtfiske med motor samt flytring tillåtet. Nätfiske tillåtet.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.

NEDSTRÖMS MESSAURE-DAMMEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: Nedströms dammen tas årligen stora öringar, även grov harr har landats.
Regler: Max 3 st laxartade fiskar per person och fiskedygn. Första 1000 m nedströms Messauredammen råder fiskeförbud. Båt med motor samt flytring tillåtet.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M.. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.

GÄDDSJÖN
Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Mellan väg 45, söder om polcirklen och Pärlälven ligger Gäddsjön. Torrtoalett och vindskydd finns intill sjön.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått 30cm för Laxartade fiskar. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

ÖST-KIERATS
Fisk: Regnbåge, Harr, sik, abborre, gädda.
Allmän information: Ligger i direkt anslutning till väg 45 i närheten av Polcirkeln. Här finns parkeringsplatser och vindskydd. Lämplig för barnfamiljer och äldre p.g.a. sin lättillgänglighet alldeles intill allmän väg. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske utan motor tillåtet  (alla typer av motorer är förbjudna, även elmotorer). Flytring tillåtet.

Obs! Fiskeförbud i Öst-Kierats t.o.m. 2023 12 31  pga Plantering.

SÖR-KIERATS
Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Sör-Kierats ligger ca 500 meter sydväst om Öst-Kierats.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått 30cm för Laxartade fiskar. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

VÄST-KIERATS.

Fisk: Ett naturligt bestånd av Harr. Väst-Kierats ligger ca 1km väster om Öst-Kierats. Eldplatser finns på lämpliga platser runt sjön. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn.  Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

VÄST-VÄST-KIERATS

Fisk: Harr. En liten tjärn väster om Väst-Kierats. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

TALVATIS
Fisk: Regnbåge, abborre, mört, gädda.
Allmän information: Talvatis är en liten sjö som ligger i direkt anslutning till Jokkmokks samhälle. Runt hela sjön går en bred och lättgången stig. Bryggor och rastplatser längst sjönt gör sjön till ett trevligt och lättåtkommligt utflyktsmål. Sjön är inte lämplig för vinterfiske
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet. Fritt fiske för ungdomar fram till det kalenderår man fyller 25 år. Samt sjukpensionärer och ålderspensionärer.

STOR-SKABRAM
Fisk: Harr, gädda, abborre, mört.
Allmän information: Sjön ligger ca 2 km väster om Jokkmokk, vid väg 747, i närheten av Skabram stugby. Sjön är populär så väl sommar som vinter. Utöver harr så kan Skabram bjuda på ett spännande gäddfiske. Flera gäddor över 10 kg har fångats! Det ryktas även om stora mörtar.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn.  Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.

LILL-SKABRAM
Fisk: Gädda, abborre, mört.
Allmän information: Lillskabram ligger strax söder om Skabram. Sjön fick sitt genombrott som bra specimenvatten efter mört sommaren år 2000, då fiskare från hela Sverige reste dit för att fiska mört. Chansen att få en mört över 7 hg är stor. Flera mörtar över 1 kg har tagits upp och återutsatts. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.

SJÖARNA I SERRI NATURRESERVAT

Följande sjöar inom reservatet: Roantja, Tjoalmejavratja, Suobbat, Amma-Tjärn, samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Fisk: Abborre och Gädda. Serri Naturreservat bildades 1970. Det är ett område med urskogs-miljö. I området finns strövstigar, skoterleder, eld och rastplatser samt vindskydd. Informationstavlor och rastplatser finns även vid genomfartsvägen. För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se. Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.

PIERTINJAURE

Mellan Zon 5 och 6 i Pärlälven ligger Piertinjaure. Du når sjön enklast från Karatsvägen (väg 747). Fisk: Abborre, Gädda, Harr, Öring, Sik. Regler: Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet. Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn.

SÖR TJALMEJAURE

Ca 1,5 km öster om Kieratssjöarna ligger Sör Tjalmejaure. Här finns fina Harrar. Regler: Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet. Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Mellan 15/5-20/6 råder fiskefördbud.

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk