FISKEREGLER

ALLMÄNNA REGLER:

Fiske får ske med ett i hand hållet spö med högst tre krokar, undantag trollingfiske uppströms Messaure kraftverksdamm där trollingfiske med obegränsat antal spön är tillåtet, samt då det av de specifika reglerna för varje fiskevatten framgår att annat redskap är tillåtet. Levande bete endast tillåtet vid pimpelfiske på fruset vatten. Vid fiske där båtfiskeförbud råder skall man ha landkänning vid fisket, undantaget då det av de specifika reglerna för varje vatten framgår att flytring är tillåtet.
Motorbåtsfiskeförbud innebär att alla typer av motorer är förbjudna. (d.v.s. även el-motorer är förbjudna).
På flugfiskesträckan i Pärlälven är enbart fiske med flugspö tillåtet. Dygns samt årskort gäller numer på alla vatten (även för trollingfiske ovan Messauredammen).

All fisk som omfattas av fångstbegränsningar avseende antal, sort, storlek etc. skall ovillkorligen släppas tillbaka.

Kontinuerlig tillsyn av fiskevattnen sker. Giltigt fiskekort skall bäras och visas upp på anmodan av legitimerad fisketillsynsman eller medlem i Jokkmokks Jakt & Fiske.

SPECIFIKA REGLER FISKEVATTEN:

Talvatis – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet. Fritt fiske för ungdomar under 18 samt sjukpensionärer och ålderspensionärer
Sörkierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått 30cm för Laxartade fiskar. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.
Östkierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske utan motor tillåtet (alla typer av motorer är förbjudna, även elmotorer). Flytring tillåtet.
Väst-Kierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.
Väst-Väst-Kierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.
Gäddsjön – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått 30cm för Laxartade fiskar. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.
Nedströms Messaure-dammen – Max 3 st laxartade fiskar per person och fiskedygn. Första 1000 m nedströms Messaure-dammen råder fiskeförbud. Båt med motor samt flytring tillåtet.
Uppströms Messaure-dammen – Trollingfiske med obegränsat antal spön tillåtet. Nätfiske tillåtet. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.
Stor-Skabram – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.
Lill-Skabram – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.
Följande sjöar inom reservatet: Roantja, Tjoalmejavratja, Suobbat, Amma-Tjärn, samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat . Båtfiske samt flytring förbjudet.
Piertinjaure – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båt med motor tillåtet. Flytring tillåtet.
Sör Tjalmejaure – Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båt med motor tillåtet. Flytring tillåtet. Fiskeförbud 15/5-20/6.

Pärlälven, Appokälven och Purkiforsen
– Fiskeförbud under tiden 15/9 – 15/6.
– Max 3 stycken Laxartade fiskar (OBS ! I Pärlälven och Appokälven får dock max 1 st Öring ingå i den totala fångstkvoten på 3 fiskar), minimimått 30cm, Maxmått 40cm, per person och fiskedygn. All fisk som omfattas av fångstbegränsningar avseende antal, sort, storlek etc. skall ovillkorligen släppas tillbaka.

– Båtfiskeförbud. Flytring tillåtet.

– På flugfiskesträckan (i Pärlälven) är enbart fiske med flugspö tillåtet.

Fångstrapportering lämnas senast 14 dagar efter avslutat fiske.  Lämna din fångstrapport här. (Tack för att ni hjälper oss att utveckla fisket i Pärlälven!)

Zonspecifika regler för Pärlälven
– Zon 6 Fiske med årskort, samt 1-7-dygnskort.
– Zon 5 Catch and release. Ingen fisk får tas upp. Fiske med årskort, samt 1-7-dygnskort.
– Zon 4 Flugfiskesträcka. Endast fiske med flugspö. Fiske med årskort, samt med 1-7-dygnskort.
– Zon 3 Fiske med årskort, samt med 1-7-dygnskort.
– Zon 2 Fiske med årskort, samt med 1 – 7 dygnskort.
– Zon 1 Fiske med årskort, samt med 1 – 7 dygnskort.

 

.

 

.

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk