Personuppgiftshantering Jokkmokks Jakt & Fiske

Dina Personuppgifter som Medlem och eller Kund hos Jokkmokks Jakt och Fiskevårdsförening.

Vi lagrar dina personuppgifter som du uppgett till oss i form av Namn. Adress. E-postadress. Telefon.nr.samt innehåll i själva meddelandena / bokningarna , för att administrera ditt ärende.(T.ex. Bokningar av stugor etc.) Vi lagrar dina personuppgifter tills att ärendet är avslutat, dock som längst Ett år, med undantag för då uppgifterna behöver sparas längre för att uppfylla bokföringsskyldighet och andra lagstadgade skyldigheter etc.

Uppge inga känsliga / privata uppgifter i meddelanden till oss.

Vi lagrar dina personuppgifter för medlemskap i vårt medlemsregister.Uppgifterna används till att administrera ditt medlemskap samt för utskick av information(t.ex. vid årsförnyelse av medlemskapet) Samt för utskick av medlemskort / fiskekort.Vi registrerar Namn. Adress. E-postadress. Telefon.nr. Typ av medlemskap. Samt vid familjemedlemskap vilka familjemedlemmar som ingår i medlemskapet.

Vi sparar uppgifterna i vårt medlemsregister som längst 4 år från det senaste årtal då du varit medlem. Vi säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att sparas längre för att uppfylla bokföringsskyldighet och andra lagstadgade krav.

Jokkmokks Jakt och Fiskevårdsförening är Personuppgiftsansvarig och du kan kontakta oss om du vill veta vad som finns registrerat om dig i våra register och även begära att bli borttagen ur registret samt begära eventuella rättelser av felaktiga uppgifter om dig. Du kan även kontakta oss om du inte vill ha några fler utskick från oss.

Jokkmokks Jakt och Fiskevårdsförening. Box 149. 962 24 Jokkmokk. Tel 0971-12200. Epost. jaktochfiske@telia.com

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk