SMÅVILTSJAKTEN

Småviltsjakten 2017-2018

2017 08 17

Nyhet! Jaktkortsförsäljning. Vi kommer sälja jaktkorten för smålviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen enligt följande: Fr.o.m 2017 08 17:  Kommunårstillstånd samt länsårstillstånd. Fr.o.m. 2017 08 21: Dygnstillstånd.

Försäljningen kommer att ske på Jakt o Fiskes kontor i Skabram ,huvudsakligen enligt följande : Måndag – Fredag 07.00-13.00. (betala gärna med kort). (Tiderna kan komma att ändras framöver). Ring gärna innan, då vi kan vara ute på arbete i fält etc.

 

 

Nyhet! De nya reglerna för utländska jägare som önskar delta i småviltsjakten ovan odlingsgränsen finns nu tillgängliga på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida. Där finns även ansökningshandlingar tillgängliga. Tänk på att ansökan bör vara Länsstyrelsen tillhanda före 31 Maj så att den hinner bli behandlad innan jaktsäsongen börjar. Läs mer på Länsstyrelsens Hemsida

 (Försäljning av Jaktkort Jaktsäsongen 2017-2018 startar 15/8 för Årsjakttillstånd och 20/8 för Dygnsjaktillstånd. Jaktsäsongen börjar 25/8)

Tänk på att ni måste ha löst det statliga jaktkortet innan ni kan lösajaktkort för småvilt. Se info hos naturvårdverket:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jaktkort-och-jagarexamen/Sa-betalar-du-jaktkortet/

I övrigt hänvisas till Länsstyrelsens försäljning på internet på följande adress:

https://www.natureit.se/sv/buy/hunting

På Länsstyrelsens webb gäller kortbetalning.

För övrig information om jakten hänvisas till Länsstyrelsen i Norrbottens sida:

http://www.lansstyrelsen.se/NORRBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/JAKT-OCH-VILT/SMAVILTJAKT/Pages/default.aspx

Där finns även Jaktkartor och aktuell information.

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk