FISKEREGLER

Fiskeregler

ALLMÄNNA REGLER:

Fiske får ske med ett i hand hållet spö med högst tre krokar, undantag trollingfiskekort. Trollingfiskekort berättigar till trollingfiske med obegränsat antal spön i Messaure kraftverksmagasin. Vid fiske där båtfiskeförbud råder skall man ha landkännning vid fisket.
Motorbåtsfiskeförbud innebär att alla typer av motorer är förbjudna. (d.v.s. även el-motorer är förbjudna).I de zoner som är trädalagda råder totalt fiskeförbud.
På flugfiskesträckan i Pärlälven är enbart fiske med flugspö tillåtet.

Kontinuerlig tillsyn av fiskevattnen sker. Giltigt fiskekort skall bäras och visas upp på anmodan av legitimerad fisketillsynsman eller medlem i Jokkmokks Jakt & Fiske.

SPECIFIKA REGLER FISKEVATTEN:

Talvatis – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet. Fritt fiske för ungdomar under 18 samt sjukpensionärer och ålderspensionärer
Sörkierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.
Östkierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiske utan motor tillåtet (alla typer av motorer är förbjudna, även elmotorer).
Väst-Kierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.
Väst-Väst-Kierats – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.
Gäddsjön – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.
Nedströms Messaure-dammen – Max 3 st laxartade fiskar per person och fiskekort. Första 1000 m nedströms Messaure-dammen råder båtfiskeförbud.
Uppströms Messaure-Dammen – Särskillt trollingkort finns, vilket ger rätt till trollingfiske med obegränsat antal spön.
Stor-Skabram – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiske med motor tillåtet.
Lill-Skabram – Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiske med motor tillåtet.
Larve-Sjön – Båt med motor tillåtet. Fiske med mjärde och nät tillåtet.
Sjöarna inom Serri Naturreservat – Samtliga sjöar inom Serri-naturreservat. bl.a. Roantja, Suobbat, Tjoalmejavratja,Amma-Tjärn, Roavasj-ahpe tjärn, Västra och östra Gåsmyr-tjärnen samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Båtfiske samt flytring förbjudet.

Pärlälven, Appokälven och Purkiforsen
• Fiskeförbud under tiden 15/9 – 15/6.
• Max 3 stycken Laxartade fiskar, minimimått 30cm, per person och fiskekort.
• I de zoner som är trädalagda (Gäller Pärlälven) råder totalt fiskeförbud.
• På flugfiskesträckan (i Pärlälven) är enbart fiske med flugspö tillåtet.

Zonspecifika regler för Pärlälven
• Zon 6 Fiske med årskort, samt 1–7-dygnskort.
• Zon 5 Catch and release. Ingen fisk får tas upp. Fiske med årskort, samt 1–7-dygnskort.
• Zon 4 Flugfiskesträcka. Endast fiske med flugspö
• Zon 3 Trädalagd fr.o.m. 2012 t.o.m. 2017
• Zon 2 Fiske med årskort, samt med 1 – 7 dygnskort.
• Zon 1 Fiske med årskort, samt med 1 – 7 dygnskort.

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk