FISKE INFO

Välkommen till fisket i Jokkmokk!

Här presenterar vi våra fiskevatten. Här kan du även ladda ner våran fiskekortsbilaga Fiskekortsbilaga jokkmokks Jakt och Fiske. Längre ner på sidan hittar du vilka regler som gäller på Jakt & Fiskes fiskevatten. Här hittar du även information om våra fiskekortsåterförsäljare. Du kan även klicka dig vidare för att köpa våra fiskekort direkt på nätet www.fiskekort.se. Då får du fiskekortet direkt i mobilen eller på mejlen. Där finns även detaljerade fiskekartor i google maps format.

 

PÄRLÄLVEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre.
Allmän information: Pärlälven är en av den sista outbyggda älvarna i Jokkmokks kommun. Älven har skogsälvens karaktär och domineras av harr, men även öring finns i älvens friska vatten. Älvens sammanlagda fiskesträcka inklusive sjöar och sel är cirka 5 mil. En sträcka av älven är avsatt enbart för flugfiske. Längs hela älven finns ett antal vindskydd och eldstäder som kan nyttjas av fiskare och skogsvandrare som behöver skydd och värme för vädrets makter eller en stunds vila. För att anpassa sportfisket efter älvens naturliga förutsättningar krävs reglering av fisket. I älven finns en rullande trädaläggning. Denna metod innebär att man stänger av vissa sektioner av älven en viss tid för fiske. På så sätt finns det alltid områden av älven där fisken har en chans att växa till sig och leka utan påverkan av något fiske. Aktuella trädaläggningssträckor är rödfärgade på kartan över pärlälven. Tidigare försök i älven har visat att metoden resulterar i att kvalitén på fisken höjs väsentligt. Pärlälven når du enklast efter väg 747 mot karats.

Regler: Pärlälven är uppdelad i olika zoner som har olika bestämelser. Se zoner på karta över älven. Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken Laxartade fiskar, minimimått 30cm, per person och fiskekort. I de zoner som är trädalagda råder totalt fiskeförbud. På flugfiskesträckan är enbart fiske med flugspö tillåtet.

APPOKÄLVEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre. Mindre skogsälv som år 1996 restaurerades från flottledsrensning. Sträckan som Jokkmokks Jakt & Fiske innehar sträcker sig från Vaimatsjön till långselsforsens slut. (se karta).

Regler: Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken laxartade fiskar, minimått 30cm, per person och fiskekort.
PURKIFORSEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake En av de sista levande  forsarna i lilla lule älv. Purkiforsen ligger ca 1,5 mil från Jokkmokks tätort efter väg 747 mot karats. Det finns eldplatser, husvagnsparkeringar och torrtoalett i närheten. Det finns även en vägbro över forsen in mot Purkijaure by.

Regler: Fiskeförbud under tiden 15/9-15/6. Max 3 stycken laxartade fiskar, minimimått 30cm, per person och fiskekort.

UPPSTRÖMS MESSAURE-DAMMEN.
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: För fiske ovanför Messaure kraftverksdamm kan man lösa ett särskillt trollingfiskekort. Alldeles ovanför dammen togs en öring på 11 kg hösten 2000. Trollingfiske kortet berättigar till trollingfiske med obegränsat antal spön.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.
NEDSTRÖMS MESSAURE-DAMMEN
Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: Nedströms dammen tas årligen stora öringar, även grov harr har landats.
Regler: Max 3 st laxartade fiskar per person och fiskekort. Första 1000 m nedströms Messauredammen råder båtfiskeförbud.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M.. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.

GÄDDSJÖN
Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Mellan väg 45, söder om polcirklen och Pärlälven ligger Gäddsjön. Torrtoalett och vindskydd finns intill sjön.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

ÖST-KIERATS
Fisk:(Regnbåge inplanteras årligen). Röding, öring, Harr, sik, abborre, gädda.
Allmän information: Ligger i direkt anslutning till väg 45 i närheten av Polcirkeln. Här finns parkeringsplatser och vindskydd. Lämplig för barnfamiljer och äldre p.g.a. sin lättillgänglighet alldeles intill allmän väg. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiske utan motor tillåtet  (alla typer av motorer är förbjudna, även elmotorer).

SÖR-KIERATS
Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Sör-Kierats ligger ca 500 meter sydväst om Öst-Kierats.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

VÄST-KIERATS.

Fisk: Ett naturligt bestånd av Harr. Väst-Kierats ligger ca 1km väster om Öst-Kierats. Eldplatser finns på lämpliga platser runt sjön. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort.  Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

VÄST-VÄST-KIERATS

Fisk: Harr. En liten tjärn i väster om Väst-Kierats. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

TALVATIS
Fisk: Regnbåge planteras ut årligen, abborre, mört, gädda.
Allmän information: Talvatis är en liten sjö som ligger i direkt anslutning till Jokkmokks samhälle. Runt hela sjön går en bred och lättgången stig. Bryggor och rastplatser längst sjönt gör sjön till ett trevligt och lättåtkommligt utflyktsmål. Sjön är inte lämplig för vinterfusjet
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet. Fritt fiske för ungdomar under 18 samt sjukpensionärer och ålderspensionärer.

STOR-SKABRAM
Fisk: Harr, gädda, abborre, mört.
Allmän information: Sjön ligger ca 2 km väster om Jokkmokk, vid väg 747, i närheten av Skabram stugby. Sjön är populär så väl sommar som vinter. Utöver harr så kan Skabram bjuda på ett spännande gäddfiske. Flera gäddor över 10 kg har fångats! Det ryktas även om stora mörtar.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort.  Båtfiske med motor tillåtet.

LILL-SKABRAM
Fisk: Gädda, abborre, mört.
Allmän information: Lillskabram ligger strax söder om Skabram. Sjön fick sitt genombrott som bra specimenvatten efter mört sommaren år 2000, då fiskare från hela Sverige reste dit för att fiska mört. Chansen att få en mört över 7 hg är stor. Flera mörtar över 1 kg har tagits upp och återutsatts. Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskekort. Båtfiske med motor tillåtet.

LARVE-SJÖN

Fisk: Gädda och Abborre. Larvesjön ligger sydost om Jokkmokk. Regler: Båt med motor tillåtet. Fiske med mjärde och nät tillåtet.

 

SJÖARNA I SERRI NATURRESERVAT

Samtliga sjöar inom Serri-naturreservat. bl.a. Roantja, Suobbat, Tjoalmejavratja,Amma-Tjärn, Roavasj-ahpe tjärn, Västra och östra Gåsmyr-tjärnen samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Fisk: Abborre och Gädda. Serri Naturreservat bildades 1970. Det är ett område med urskogs-miljö. I området finns strövstigar, skoterleder, eld och rastplatser samt vindskydd. Informationstavlor och rastplatser finns även vid genomfartsvägen. För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se.

Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.

 

Jakt, fiske och stugor i Jokkmokk